LỊCH TRÌNH XÉT TUYỂN

Các mốc tuyển sinh quan trọng

Ngày thông tin tuyển sinh

 Ngày thông tin tuyển sinh – OPEN DAYS

 • 15/05/2022 (T7) SIE Open day
 • 17/07/2022 (T7) SIE Open day
Kỳ tuyển sinh tháng 5
 • 28/5/2022 Thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển kỳ tháng 5
 • 02 – 04/06/2022 Phỏng vấn thí sinh thuộc đối tượng II
 • 08/06/2022 Công bố kết quả xét tuyển kỳ tháng 5
 • 10/06/2022 Hạn nộp hồ sơ học bổng kỳ tháng 5
 • 14/06/2022 Phỏng vấn học bổng kỳ tháng 5
 • 16/06/2022 Công bố kết quả học bổng kỳ tháng 5
Kỳ tuyển sinh tháng 7
 • 23/07/2022 Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển kỳ tháng 7
 • 28 – 30/07/2022 Phỏng vấn thí sinh thuộc đối tượng II
 • 03/08/2022 Công bố kết quả xét tuyển kỳ tháng 7
 • 05/08/2022 Hạn nộp hồ sơ học bổng kỳ tháng 7
 • 10 – 11/08/2022 Phỏng vấn học bổng
 • 12/08/2022 Công bố kết quả học bổng kỳ tháng 7

Lưu ý: Học bổng thông báo vào 12/08/2022 và hạn nộp Scholarship deposit là 15/08/2022

Nhập học kỳ tháng 5 và tháng 7

15 – 20/08/2022 Nhập học đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tháng 5 và tháng 7

Kỳ tuyển sinh và nhập học tháng 8
 • 13/08/2022 Thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển kỳ tháng 8
 • 18-20/08/2022 (dự kiến) Phỏng vấn thí sinh thuộc đối tượng II, III
 • 24/08/2022 Công bố kết quả xét tuyển kỳ tháng 8
 • 26/08/2022 Hạn nộp hồ sơ học bổng kỳ tháng 8
 • 31/08 – 01/09/2022 (dự kiến) Phỏng vấn học bổng kỳ tháng 8
 • 02/09/2022 Công bố kết quả học bổng kỳ tháng 8
 • 09/09/2022 Nhập học đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tháng 8

Lưu ý: Học bổng thông báo vào 02/09/2022 và hạn nộp Scholarship deposit là 05/09/2022

Kỳ tuyển sinh tháng 9
 • 10/09/2022 Hạn nộp hồ sơ thi tuyển kỳ tháng 9
 • 15 – 17/09/2022 Phỏng vấn thí sinh thuộc đối tượng III
 • 21/09/2022 Công bố kết quả thi & Top 10% thí sinh tham gia xét học bổng
Nhập học kỳ tháng 9
 • 29/09/2022 Nhập học đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tháng 9 & Hạn nộp hồ sơ học bổng kỳ tháng 9
 • 01/10 – 02/10/2022 (dự kiến) Phỏng vấn học bổng kỳ tháng 9
 • 04/10/2022 Công bố kết quả học bổng kỳ tháng 9

Lưu ý: Học bổng thông báo vào 04/10/2022 (sau khi thí sinh nhập học 29/09) vậy nên không có hạn nộp Scholarship deposit, thí sinh sẽ nộp toàn bộ học phí năm 1 là 50,000,000 VNĐ

Kỳ tuyển sinh tháng 10
 • 01/10/2022 Thời hạn nhận hồ sơ thi tuyển kỳ tháng 10
 • 06/10 – 08/10/2022 (dự kiến) Phỏng vấn thí sinh thuộc đối tượng II, III
 • 12/10/2022 Công bố kết quả xét tuyển kỳ tháng 10
 • 17/10/2022 Nhập học đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tháng 10 & Hạn nộp hồ sơ học bổng kỳ tháng 10
 • 19/10 – 20/10/2022 (dự kiến) Phỏng vấn học bổng kỳ tháng 10
 • 24/10/2022 Công bố kết quả học bổng kỳ tháng 10

Lưu ý: Học bổng thông báo vào 24/10/2022 (sau khi thí sinh nhập học 17/10) vậy nên không có hạn nộp Scholarship deposit, thí sinh sẽ nộp toàn bộ học phí năm 1 là 50,000,000 VNĐ

Kỳ thi UWE Test 2022-2023

Kỳ thi UWE Test 2022-2023

 • 10/10/2022 Bài đánh giá phân loại lọ trình học tập (UWE Test)
 • 24/10/2022 Công bố kết quả UWE test và Lộ trình học tập của thí sinh trúng tuyển chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS ≥ 6.0 hoặc TOEFL iBT ≥ 60
Orientation Week - Tuần lễ định hướng

Orientation Week & Khai giảng

Dự kiến tổ chức từ ngày 31/10 – 04/11/2022

Khai giảng

KHAI GIẢNG: 03/11/2022

Thông tin tuyển sinh Thông tin học bổng