GIỚI THIỆU VỀ UWE BRISTOL - PHENIKAA CAMPUS

Đề án mở chương trình

UWE Bristol – Phenikaa Campus là chương trình tiên phong về đào tạo nguyên bản liên quốc gia theo chuẩn mực tinh hoa giáo dục Anh Quốc, được Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam công nhận, chương trình kiểm định chất lượng bởi Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học (Quality Assurance Agency).

UWE Bristol – Phenikaa Campus đã tối ưu hoá điểm mạnh từ hệ sinh thái của Tập đoàn Phenikaa. Từ đó, chúng tôi thiết kế một cách sáng tạo các chương trình đào tạo để khác biệt hoàn toàn với những chương trình liên kết đào tạo quốc tế hiện có trên thị trường bao gồm:

  • Sinh viên có thể lựa chọn một trong 02 lộ trình học phù hợp với năng lực bản thân trong năm thứ nhất Đại học.
  • Học Tiếng Hàn Quốc như ngoại ngữ thứ 2 với thời lượng 180 giờ (Topik 1 – Level 2). Khoá đào tạo ngôn ngữ này dành cho sinh viên có IELTS 6.0 hoặc tương đương.
  • Khóa học hè “Trải nghiệm Vương Quốc Anh” tăng khả năng hội nhập quốc tế và cảm nhận đa văn hoá của sinh viên.
  • Thực tập bắt buộc tại doanh nghiệp giúp sinh viên áp dụng kiến thức tiếp thu trong các môn học. Bên cạnh đó, sinh viên áp dụng hiểu biết để giải quyết những vấn đề của thực tiễn tại doanh nghiệp.
  • Lộ trình học tập linh hoạt: Chuyển tiếp học năm cuối tại Vương Quốc Anh; hoặc sinh viên có thể học toàn bộ 04 năm tại Việt Nam và nhận bằng của UWE Bristol với mức học phí tiết kiệm lên đến 80%.
  • 07 ngành học đa dạng từ các nhóm ngành Quản trị và nhóm ngành Công nghệ
  • Cam kết việc làm cho 10% sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, ưu tiên tuyển dụng sinh viên UWE Bristol – Phenikaa Campus tại hơn 30 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Phenikaa