LỊCH TRÌNH XÉT TUYỂN

Kỳ tuyển sinh mùa xuân (12/2022 - 1/2023)

23/12/2022

Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển và hồ sơ học bổng

26/12 - 28/12/2022

Phỏng vấn dự tuyển và phỏng vấn học bổng

30/12/2022

Thông báo kết quả dự tuyển và học bổng

05/01/2023

Nộp học phí năm 1 và Nhập học kỳ mùa Xuân

09/01/2023

Chương trình học bắt đầu

Kỳ tuyển sinh mùa thu (12/2022 - 10/2023)

GIAI ĐOẠN I (01/12/2022 - 15/07/2023)

Quy trình tuyển sinh:

 • Nộp hồ sơ dự tuyển và hồ sơ đăng ký học bổng.
 • Phỏng vấn dự tuyển và phỏng vấn học bổng trực tiếp vào thứ 4 và/hoặc thứ 7 hàng tuần.
 • Thông báo kết quả dự tuyển và học bổng vào tuần tiếp theo.
 • Nộp phí giữ quyền ưu tiên (15.000.000 VNĐ) trong thời gian 1 tuần kể từ khi nhận được thông báo kết quả dự tuyển
 • Nộp học phí năm 1 và hoàn thành thủ tục nhập học
GIAI ĐOẠN II (16/07/2023 - 10/2023)

Quy trình tuyển sinh

 • Nộp hồ sơ dự tuyển và hồ sơ đăng ký học bổng
 • Phỏng vấn dự tuyển và phỏng vấn học bổng trực tiếp vào thứ 4 và/hoặc thứ 7 hàng tuần.
 • Thông báo kết quả dự tuyển và kết quả học bổng vào tuần tiếp theo.
 • Nộp học phí năm 1 trong thời gian 1 tuần kể từ khi nhận được thông báo kết quả dự tueyẻn và hoàn thành thủ tục nhập học.
PHÂN LOẠI LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Tổ chức thi UWE Test để phân loại lộ trình học

 • Dự kiến tổ chức thi vào ngày 05/10/2023.
 • Dự kiến công bố kết quả UWE Test và lộ trình học tập của thí sinh trúng tuyển vào ngày 19/10/2023.
TUẦN LỄ ĐỊNH HƯỚNG UWEEK

Tuần lễ định hướng UWEEK 2023

Thời gian dự kiến tổ chức: 30/10/2023 – 04/11/2023

KHAI GIẢNG

Khai giảng năm học 2023 – 2024

 • Dự kiến tổ chức vào ngày 05/11/2023.
 • Dự kiến bắt đầu chương trình học vào ngày 06/11/2023.

Thông tin tuyển sinh Thông tin học bổng